Výhercovia o vecnú cenu – 2x Elektronický lapač hmyzu

Súťaž o vecnú cenu – 2x Elektronický lapač hmyzu prebiehala od 25. 6. 2019 do 7. 7. 2019. Žrebovanie sa uskutočnilo 16. 7. 2019 za účasti žrebovacej komisie a prebehlo automatickými prostriedkami pomocou generátora náhodných čísiel.

Cena: 2x Elektronický lapač hmyzu

Žrebovanie sa konalo dňa: 16. 7. 2019

Výhercovia:

M. Chylo (zákaznícke číslo 023585019)
L. Kiššová (zákaznícke číslo 336998511)

Štastným výhercom srdečne blahoželáme!