Výherca hry o Šťastnú cenu 500 €

Hra o Šťastnú cenu 500 € prebiehala od 15. 10. 2019 do 5. 11. 2019. Žrebovanie sa uskutočnilo 26. 11. 2019 automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Cena: peňažná výhra 500 €

Žrebovanie: 26. 11. 2019

Výherca:
J. Jusa, 515195855

Štastnému výhercovi srdečne blahželáme!