Pravidlá hry Zdravie a životný štýl

Trvanie súťaže: 16.8.2010 – 12.9.2010
Počet kôl: 4
Žrebovanie: vždy v pondelok sa vyžrebujú 3 výhercovia knihy Zelená lékáreň
Podmienka vstupu: správna odpoveď na dve otázky týkajúce sa grilovania, pričom v každom kole uverejňujeme vždy nové súťažné otázky.
Účastníci majú možnosť zapojiť sa znovu do ďalšieho kola.
Uverejnenie mien výhercov: na našich internetových stránkach vždy v utorok po žrebovaní.
Adresa súťaže: www.vyber.sk/sutaz
Organizátor súťaže: spoločnosť Reader’s Digest Výber Slovensko, s. r. o, IČO: 35 862 394, so sídlom Záhradnícka 48, Bratislava 829 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 29299/B. Na súťaži sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti Reader’s Digest Výber Slovensko, s. r. o., ani ich blízke osoby.
Spoločnost Reader’s Digest Výber Slovensko, s. r. o. si vyhradzuje právo uverejniť meno, priezvisko a bydlisko výhercov v časopise Reader's Digest alebo v propagačných materiáloch