Súťaž o dve detské knihy

4. kolo súťaže bolo ukončené 14. 6. 2010.

Výherca nájdete na našich webových stránkach.

Ďakujeme za účasť!